FAB, Federació d'Autoescoles de Barcelona

Troba tota la documentació

Troba el document o el tràmit que busques amb alguna paraula relacionada

Serveis > Àrea fiscal i comptable

Àrea fiscal i comptable

Assessorament fiscal i comptable
Assessoria fiscal i mercantil, en general
Informació permanent dels canvis en la normativa fiscal
Estudi del tractament i les repercussions fiscals de determinades operacions
Confecció i presentació de l’impost de societats i dipòsit de comptes
Control permanent del compliment de totes les obligacions fiscals (IVA, estimacions, mòduls...)
Representació en cas d’inspecció fiscal
Assessorament comptable en general


Gestions fiscals comptables (servei de pagament)

Tramitacions i mecanitzacions comptables de societats i estimacions
Registre mercantil (llibres de comptes anuals, memòries, impost de societats...)
Assistència i representació davant inspeccions
Declaracions de renda i patrimoni

Contacta amb la FAB per a qualsevol dels nostres serveis i t’assessorarem

Contactar
C/ Mineria, 62-64 baixos
08038 Barcelona
Tel. 932 989 990
Fax 932 989 992
fab@fab.cat