FAB, Federació d'Autoescoles de Barcelona

Organització

Presidenta: Maria Olivera Robustillo
Vicepresident 1er.i Delegat a la Zona de Granollers: Manuel Martin Martin
Vicepresidenta 2a. I Delegada a la Zona de Mataró: Ma. Magdalena Miguel Pérez
Secretari: Manuel Roca Roda
Tresorera: M. Jesús Calero Congost
Tresorera i Delegada a la Zona de la Mancomunitat: Ma. Jesús Calero Congost
Vocal: Montserrat Gonzalo Calbet
Vocal: Cristóbal Molina Córcoles
Vocal: Isabel Muñoz Sánchez
Vocal: Carlos Ripoll Bori
Vocal i Delegat a la Zona de la Mancomunitat: Ma. Jesús Calero Congost
Vocal i Delegada a la Zona de Manresa: José A. Pérez Cantalejo
Vocal i Delegat a la Zona de Vic: David Tambo Escarrá
Vocal i Delegat a la Zona de Vilafranca: Blanca Roca Vallejo
Vocal i Delegat a la Zona de Vilafranca: Dolors Ros Pellicer

La Fab

Federació d'Autoescoles de Barcelona

La Federació d’Autoescoles de Barcelona es va constituir al 1962, amb l’objectiu de ser un punt de recolzament per als associats en totes les gestions diàries del sector i ser la representant del sector davant dels estaments i entitats públiques i privades.


La FAB posa a disposició de tots els associats els seus recursos, defensant els seus interessos i oferint un ampli catàleg de serveis que inclou assessorament i gestions, en temes jurídics, fiscals, laborals i comptables. Així mateix, ofereix una sèrie d’avantatges de gran utilitat per als associats com assegurances personals o preus més reduïts en carburant.


Actualment un dels principals reptes del sector del trànsit és l’aplicació de les noves tecnologies i la modernització de les estructures existents. Tot això ha de contribuir a millorar la qualitat formativa que influeix directament en l’educació viària, col•laborant a fer possible la gran fita social que és reduir el nombre d’accidents viaris

C/ Mineria, 62-64 baixos
08038 Barcelona
Tel. 932 989 990
Fax 932 989 992
fab@fab.cat