FAB, Federació d'Autoescoles de Barcelona

El Blog de la FAB

La FAB - 02 DE NOVEMBRE DEL 2009

Liberalització de les quotes d'alumnes: Arma de doble tall

Una sentencia judicial ha posat fi al exercici de les quotes d’examen per part de la Direcció General de Trànsit de manera que s’ha passat del concepte de número restringit d’alumnes per a examen al concepte de capacitat dels funcionaris per examinar. Es tracta d’un pas important, ja que significa...

La FAB - 01 DE ABRIL DEL 2009

¿Han de dur cordat el cinturó de seguretat els professors de formació viària quan són ocupants dels vehícles de práctiques?

Tots sabem que la resposta reglamentària és NO. Des de la obligatorietat de què tots els ocupants de vehicles turismes portin en carretera o zona urbana, al davant a o al darrera, lligat el cinturó de seguretat, es van fer unes excepcions motivades per la pressió d'alguns professionals que deien...

C/ Mineria, 62-64 baixos
08038 Barcelona
Tel. 932 989 990
Fax 932 989 992
fab@fab.cat